Algemene Voorwaarden

Op de dienstverlening van PRAUD zijn de Algemene Voorwaarden van de NBA van toepassing. Link: Algemene Voorwaarden NBA

MKB Accountants is aangesloten bij de NBA. Dat is niet alleen een bevestiging van onze up-to-date vakkennis, maar biedt u ook zekerheid. Mocht u, om wat voor reden ook, ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan staat deze organisatie garant voor een onafhankelijke klachtenprocedure.
Link: Klacht over Accountant Klachtenformulier